2013 – Present

2003-2007, 2008-2012, 2013-Present

 

2017

  • Burch, J.,  Wen, D., Xianzhong, C., Di Falco, A., “Conformable Holographic Metasurfaces“, Scientific Reports 7, 4520 (2017)
  • Z. WeiZ.-K. ZhouQ. LiJ. XueA. Di FalcoZ. YangJ. ZhouX. WangSmall 201713, 1700109. https://doi.org/10.1002/smll.201700109  – (IN PRESS)

 

 2016

2015

2014

2013